Dini Bilgiler

Dini Bilgiler

Namaz, oruç ve Kuran-ı Kerim meali ile dini bilgiler bu sayfada. Namaz vakitleri, imsakiye, ramazan ve orucu bozan ve bozmayan şeyler hakkında bilgi almak için okuyun.

Yaratıklar Arasında İnsanın Yeri 
Yüce Allah, insanı en güzel sûrette yaratmış, diğer canlılardan farklı olarak üstün yeteneklerle donatmış ve kâinatta bir çok varlığı oun emrine ve hizmetine vermiştir. 
Allah Tealâ, şöyle buyuruyor: 
"Allah'ın, göklerde olanları da, yerde olanları da sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmez misiniz?"
Mükemmel bir plâna göre yaratılan ve âhenkli bir düzen içinde işleyen kâinatta zerrelerden kürelere kadar her şeyin bir gayeye yönelik olarak görevini yerine getirdiğini ve hiçbir şeyin başıboş bırakılmadığını görürüz. 
Yaratıklar arasında üstün bir yeri olan insanın da dünyaya gelişinde elbette bir hikmet, yaratılışında yüksek bir gaye vardır.

Yaratılışımızın Gayesi 
Yüce Rabbimiz, yaratılışımızın hikmetini, dünyaya gelişimizin gayesini Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildiriyor: 
"Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım."
Bu ayetten açıkça anlaşılıyor ki, yaratılışımızın asıl gayesi, Allah'a ibadet etmektir. Bu gayeye uygun olarak ibadet görevini yerine getirdiğimiz taktirde, hem Allah'ın rızasını kazanmış, hem de âhirette sonsuz ve mutlu hayata kavuşmuş oluruz.

En temel ibadetlerimiz ile ilgili doğru bilgilere aşağıdaki sayfalardan ulaşabilirsiniz.