Ogznet.com

Hayattaki en değerli becerilerden biri eleştirel düşünme yeteneğidir. Birçok işveren tarafından önemsenir, çünkü birisinin bilgiyi gözden geçirmesine ve yararlı olanlarla daha az yararlı olanları ayırt etmesine izin verir. Genel olarak, bilgiyi analiz etme ve makul bir karar verme yeteneğine eleştirel düşünme denir. Fakat bu tam olarak ne gerektirir? Eleştirel bir düşünürün hangi özelliklerine odaklanmamız gerekir?

Bunu bilmek önemlidir, çünkü eleştirel bir düşünürün belirli bir dizi özelliği ve zihniyeti vardır. Sonuçta, eleştirel bir düşünür sadece bilgi toplamakla ilgili değildir. Analiz ediyorlar ve karar vermek ve sorunları çözmek için kullanıyorlar.

Eleştirel düşüncelerinizi değerlendirmek istiyorsanız, bu kolaydır. Bu bir beceri olarak kabul edildiğinden, bu alanda beceri testlerine başvurabilirsiniz. 6 kategoriyi kapsayan Eleştirel Düşünme Testi'ni veya Wabisabi Learning’in Eleştirel Düşünme Değerlendirmesi'ni (İngilizce) yapmayı düşünün: Sorgulama yetenekleri, Bilgilerin kullanımı, Açık fikirli olma, Sonuç çıkarma, İletişim ve işbirliği ve Öz-farkındalık.

Ancak diğer bir alternatif, mevcut becerilerinizi aşağıdaki özelliklerle karşılaştırmaktır. Eleştirel bir düşünce yapısına sahip insanın çeşitli becerileri vardır. Uygun beceriyi diğeriyle karşılaştırdığınız sürece, kendinizi bu alanda daha da geliştirebilmelisiniz.

Burada eleştirel bir düşünürün 11 özelliğini bulacaksınız:

1. Meraklı Bir Yapıya Sahiptir

Eğer etkili bir eleştirel düşünür olmak istiyorsanız, çevrenizi ve dünyayı merak etmelisiniz. Meraklı olanlar, önce bir soru sorar ve cevabı aramaya başlarken öğrenme sürecine başlarlar.

Ama eleştirel düşünürler bunu, belli konu üzerinden değil çok geniş bir konu yelpazesi için yapıyorlar. Bu yüzden dünya ve insanlar hakkında da sağlıklı bir merak duyduklarını söylemek doğru olur. Kültürleri, farklı inançları ve kendi fikirlerinden farklı ama aynı zamanda onlarınkiyle aynı hizada olanları takdir ediyorlar ve hatta hayranlıkları vardır.

2. Merhametli Olurlar

Eleştirel düşünme, çok zeki olmakla ilgili değildir. Bu becerilere sahip olmak önemli olmakla birlikte, hala insan olduğumuzu ve duygusal ve içgüdüsel yönlerimiz olduğunu hatırlamak önemlidir.

Bugün dünya zaten yargı ve ayrımcılıkla dolu, bu yüzden sadece bilgiye odaklanır ve ayrıştırırsanız çok fazla yardımcı olamazsınız.

Unutmayın, herkesin kim olduklarına dair bir hikayesi vardır. Hepimiz hayatımızı bugün olduğumuz gibi şekillendiren zorluklardan ve denemelerden geçtik. Eleştirel düşünürler bunu bilir ve herkesin benzersizliğine saygı duyar.

3. Yüksek Bilince Sahip Olmak

Farkındalık da önemli bir rol oynar. Bu özellik, eleştirel düşünceyi ne zaman kullanacağımızı bilmemizi sağlar.

Her şeyin ne kadar farkında olursanız, bu becerileri uygulama fırsatlarını o kadar çok görmeye başlarsınız. Tüm bunların gerçekleşmesi için dünyaya alışmanız ve orada olmanız gerekir.

Eleştirel düşünürler de sağlıklı bir şüpheciliğe sahiptir. Her şeyi aynı değerde görmezler. Diğer becerilere bakarlar. Sorular sorar, merak eder ya da başka bir şey.

Bu özellik, eleştirel bir düşünür olarak problem çözme becerilerinin temelini oluşturur.

4. Kararlı Olmak

Çoğu zaman, eleştirel düşünme gerektiren sorunlar da hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçmemizi gerektirir. Eleştirel düşünme, seçeneklerimizi tartmak ve kararlardaki potansiyel sonuçları düşünerek ve ne kadar hızlı harekete geçirilebilecekleriyle ilgilenir.

Bunu yapmak için, karar verirken kendi korkularınızı bir kenara koyun. Bazen, ihtiyacınız olan her bilgiye sahip olmayacağınızı kabul etmeniz gerekir. Her kararın en iyisi olmadığını kabul etmek önemlidir.

5. Tamamen Dürüst Olmak

Dürüstlük dedikleri gibi iyi bir politikadır, ancak eleştirel bir düşünür olarak da anahtardır.

Ahlaki bütünlük, etik düşünce ve yaptığımız eylemler eleştirel düşünürlerin ayırt edici özellikleridir. Ve bunların hepsi dürüst olmaktan kaynaklanıyor.

Dürüstlük, kendimize nasıl baktığımız ve kim olduğumuzu nasıl karşıladığımıza kadar uzanır. Duygularımızı yönetmeyi, dürtüleri kontrol etmeyi ve kendimizi ne zaman kandırdığımızı fark etmeyi gerektirir. Bunlar bizi insan yapan şey, bu yüzden kaldırabileceğimiz bir şey değil.

Bu nedenle, eleştirel düşünürler sadece çevrelerindeki diğer kişileri değil, kendileri için de dürüst olmayı kabul ederler.

6. İstekli Olmak

Eğer istekli veya esnekliğimiz yoksa, öğrenmeye karşı tutumumuz olmayacaktır. Ayrıca biz veya başkalarının bize söylediklerine inanmaya ve değişmeye direneceğiz. Bu davranış, sabit bir zihniyete benzer.

Öte yandan, bu becerilere sahip olduğumuzda, fikirleri gözden geçirmeyi, değişiklikler yapmayı ve diğer alanlarda daha fazla öğrenme ve gelişme hevesine sahip olmayı öğreniriz.

7. Yaratıcı Olmak

Eleştirel düşünürlerin yaratıcı insanlar olduğunu düşünmeseniz de, onlar öyledir. Birçok pozisyon yeni ve yaratıcı çözümler gerektirdiğinden, yaratıcılık eleştirel bir düşünür için mükemmeldir.

Pazarlama, profesyonel ilişkiler, bunlar yaratıcılık gerektirir. Belirli bir endüstrinin normlarını almak ve onları yeni bir şeye dönüştürmekten başka bir şey olmayan yenilik fikrini düşünün.

8. Analitik Düşünme

Elbette, bilgiyi analiz edebilmek eleştirel düşünürlerin bir diğer önemli yönüdür. Eleştirel düşünürler çeşitli bilgi biçimlerine bakar ve analiz eder; raporlar, ifadeler, iş modelleri veya ilişkiler gibi.

Analitik becerilerin iyi kullanımı bilgiyi bölümlere ayırabilir ve bunları tek başına ve toplu olarak değerlendirebilir.

9. Sonuç Çıkarımı

Tüm bilgiler bizim için açıklanmamıştır. Çıkarılan bir çok şey var. Bilgileri değerlendirebilmek ve sonuçları veri ve kanıtlara dayandırabilmek önemlidir.

Bununla birlikte, bir şeyi çıkarım yapmak ve varsayımlar yapmak arasında bir fark vardır. Örneğin, size 230 kilo verdiğimi söyleseydim, ne düşünürdünüz?

Bir varsayım, fazla kilolu olduğumu veya sağlıksız olduğumu belirlediğinizdir. Ancak, çıkarım, bir insan için sağlıklı bir ağırlığın ne olduğunu belirlerken boy ve vücut kompozisyonu gibi diğer veri noktalarına bakmak olacaktır.

10. Açıkça İletişim Kurmak

Eleştirel düşünürler açıkça iletişim kurar. Kısa ve öz bir şekilde açıklayabilir ve iletişim kurabilirler. Sonuç olarak, aynı zamanda dikkatli ve aktif dinleyicilerdir.

Eleştirel düşünme, düşünceleri inşa etme ve ifade etme aracıdır; bu, akıl yürütme çizgisini ve düşünce sürecini açıklamak anlamına gelir.

11. Alaka Düzeyinin Belirlenmesi

Eleştirel bir düşünürün son bir özelliği, neyin yararlıolduğunu ve neyin yararlı olmadığını belirlemektir. Bu, bilginin uygunluğunu belirlemeye yarar.

Bu beceriyi geliştirmek için, hangi bilginin durumunuzla en önemli, anlamlı ve ilgili olduğunu bir araya getirin. Bilginin önemli göründüğü, ancak bu özel durumda önemli olmadığı çok sayıda durum vardır. Öte yandan, bilgi anlamlı ve ilgili olabilir, ancak mevcut sorunların çözümünde önemli olmayabilir.

Sonuç olarak, kaynak bilgilere bakabilmeniz ve bununla uğraştığınız şeyle mantıklı bir şekilde alakalı olup olmadığını belirleyebilmeniz gerekir.


Sonuç

Eleştirel bir düşünürün özellikleri çok geniştir ve eleştirel düşünür olmak için özel bir beceri ölçüsü yoktur. Albert Einstein, Sigmund Freud, Henry Ford ve diğerleri eleştirel düşünürlerdi. Ancak sorunlarına ve zorluklarına nasıl yaklaştıkları tamamen farklıydı.

Onlar gibi olmamız gerekmediğini unutmayın; daha ziyade, onları büyük düşünürler olarak tanımlayan bazı özelliklere odaklanın.

Kaynak : https://www.lifehack.org/865691/characteristics-of-a-critical-thinker