Ogznet.com

Tek Tıkla Metni Panoya Kopyala - Copy Text to Clipboard

18/09/2020 16:34:02
#1
Bir HTML öğesinden (div, p, span) panoya metin nasıl kopyalanır?
<script>
function CopyToClipboard(id)
{
var r = document.createRange();
r.selectNode(document.getElementById(id));
window.getSelection().removeAllRanges();
window.getSelection().addRange(r);
document.execCommand('copy');
window.getSelection().removeAllRanges();
}
</script>
İşlev, öğenin görünen metnini panoya kopyalar.
Bu, metni seçmiş ve ctrl + c ile kopyalamışsınız gibi çalışır.
Kopyalamak istediğiniz öğeyi seçmek için "id" parametresini kullanın.

Örnekler:

<p id = "sample"> Merhaba Dünya </p> 

 Aşağıdaki bağlantı, belirtilen öğe içindeki metni (bu örnekte id = "sample" olan paragraf) panoya kopyalar:

 <a href="#" onclick="CopyToClipboard('sample');return false;"> Metni Kopyala </a> 

 Metni diğer öğelerden de kopyalayabilirsiniz, 

<span id = "sample"> Merhaba Dünya </span> veya <div id = "sample"> Merhaba Dünya </div>
admin by ogznet