Kimler Oruç Tutabilir

Bir kimseye orucun farz olması için kendisinde şu üç şartın bulunması gerekir:

Orucu Kimler Tutar 
Bir kimseye orucun farz olması için kendisinde şu üç şartın bulunması gerekir: 
1. Müslüman olmak. 
2. Akıllı olmak. 
3. Erginlik çağına gelmiş bulunmak. 
Bu şartları taşımayanlara oruç tutmak farz değildir. Ancak erginlik çağına gelmeyen çocukları, bünyelerine zarar vermeyecek şekilde oruç tutmaya alıştırmak uygun olur.

Orucun Edasının Şartları 
Orucun farz olması için gerekli olan şartlardan başka oruç ibadetinin yerine getirilebilmesi için de bazı şartların bulunması lâzımdır. Bunlar: 
1. Sağlıklı olmak. 
2. Mukim olmak (yani misafir olmamak). 
Oruç tutamayacak kadar hasta olanlarla, dinî ölçülere göre yolcu olanlar oruçlarını erteleyebilirler. Hastalar iyileşince, yolcular da ikamet ettikleri yere dönünce tutamadıkları günler sayısınca oruçlarını tutarlar.

Orucun Sıhhatinin Şartları 
Oruç tutma şartlarını taşıyan bir kimsenin tutacağı orucun sahih, yani geçerli olabilmesinin şartları da şunlardır: 
1. Oruç tutmaya niyet etmek. 
2. İmsaktan iftara kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak. 
3. Kadınların ayhali ve lohusa halinde bulunmaması. 
Ayhali ve lohusa olan kadınlar, bu hallerinin devam ettiği günlerde oruç tutamaz, namaz kılamazlar. Bu haller sona erince tutamadıkları günlerin oruçlarını kaza ederler. Fakat kılamadıkları namazları kaza etmezler.