Ogznet.com

Şirketlerde Dijital Dönüşüm Nasıl Yapılır?

Bir araştırmaya göre dijital bir şirket olmak mobil araçların kullanımı ile üretkenlik ve verimliliğin arttırılması, veya verinin kullanılabilir olması verinin görünür olması ile iş performansının daha iyi biri şekilde yönetme yolları olarak algılanmaktadır.

Bu araştırmadan anlaşılacağı gibi iş süreçlerini daha verimli bir hale getirebilmek amacı ile dijital teknolojilerin kullanılmasını içermekte olan dijital dönüşüm o iş sürecini dijital bir büründürmek değil aynı zamanda o süreci daha iyi bir hale getirmek ana fikrini içermektedir.

18. yüzyılda buhar makinesi icadı ile başlayan Endüstri 1.0 olarak adlandırılan makineleşme süreci 20. yüzyılda Henry Ford ile Endüstri 2.0'a atlamıştır. 1970'li yıllarda elektronik sistemlerin gelişmesi ile otomasyon alanındaki gelişmelerin sanayiye girmesi ile Endüstri 3.0 çağı başlamış oldu. Bu günden sonra sürekli olarak zaten bir sonraki çağ olan endüstri 4.0 konuluyor, yazılıyordu.

Bu çağ dijital dönüşüm çağı olarak adlandırılmakta günümüz şirketleri akıllı işletmeler ve akıllı fabrikalar olarak farklılaşmaya başlamışlardır.
Bir ülkede bu değişimin hem ekonomik hem de sosyal olarak adapte olabilmesi için özel sektörün, tüm iş kollarının, işletmelerin, kamunun çok iyi bir bilgi ve iletişim teknolojisine sahip olması gerekmektedir.

Ülkemizde devlet bu dijital dönüşüm konusunda çok ciddi adımlar atmaktadır. Özellikle savunma sanayisinin gelişimi konusunda çok ciddi yol kat edilmiştir. Endüstri 4.0 ile birlikte düşünülmesi gereken dijital dönüşüm çalışmalarının geç kalmadan dünya ile eş zamanlı olarak uygulanan konularda dünya üzerinde söz sahibi olmaya başlamamız da bunun kanıtlarındandır.

Dijital Dönüşüm Neyi Kapsar?

Gerçek bir dönüşüm geleneksel yöntemlerin gözden geçirilmesini yapmalıdır. Ancak endüstri 4.0 çağı esas olarak bu değildir. Bu değişim yeni bir şey yaratmalıdır. Özellikle prosesler arasındaki iletişim konusunda ilerleme ve iyileşme sağlamalıdır. Bu aralardaki verileri incelemeli ve sürekli iyileştirme sağlamalıdır.

Dijital Dönüşüm Örnekleri Nelerdir?

1) Bir şirketin veri tabanını buluta taşıması ve erişimi çalışanlarına açması.
2) Bir şirketin ödemelerini internet üzerinden alabilmeleri.
3) Çalışanların iş programlarını cep telefonları ile yönetmeleri.
4) İki farklı üretim prosesi arasında hammadde ihtiyaçlarının tespit edilip termin sürelerine göre siparişlerin tedarikçi firmalar geçilmesi.
5) Bir üretim makinesinin çalışan aksamlarının aşınma miktarlarının takip edilerek bakım planlamalarının yapılması. Bu bakım öncesi sipariş ve üretimin ayarlanmasıdır.

Yukarıdaki maddeler incelendiği zaman ne kadar basit ve artık içimize giren maddeler bulunmakla beraber çok karmaşık olan maddelerde yer almaktadır. Burada en önemli konu prosesleri doğru tanımlamak ve bu proseslerin nasıl iyileştirileceği konusunda doğru tespitler yapabilmektir. Şirketlerde en çok zorlanılan konular arasında da bu gelmektedir.

Günümüzde büyük şirketlerin çoğunda endüstri 4.0 çağına uyum sağlamak amacı ile yatırım planları yapılmaktadır. Şirketler artık şunu anladılar ki dijital dönüşüm yatırımları ile rakiplerinden farklılaşan firmalar rekabette bir adım öne çıkacaklardır.