Ogznet.com

Yaşanan trafik kazası sonrasında kaza yapan her iki tarafta hem maddi hem manevi zarar yaşayabilmektedir. Kaza sonrası tazminat talep etme hakkı mağdur olan taraftadır. Yani kazaya sebebiyet veren kişi kusurlu görülmektedir. Her iki tarafında hukuki yoldan hakkını talep etme şansı vardır. Ancak sigorta şirketine veya mahkemeye başvuru halinde zarar tazmini mağdur olan tarafa yapılmaktadır.

Kaza sonrası kaza anı, kaza yeri, araçların durumu ve sürücülerin belgeleri ile alkol durumu detaylı bir şekilde incelenmektedir. Yapılan inceleme sonrasında sigorta şirketi haklı olan tarafa maddi tazminat ödemesi yapmaktadır. Sigorta şirketinin ödeme yapmaması halinde veya yapılan ödemenin yetersiz kalması halinde taraflar mahkemeye başvuru yaparak haklarını arayabilmektedir. Açılan davanın sonuçlanması halinde ölümlü veya yaralanma trafik kazası tazminatı miktarları farklıdır.

Yaralanma Trafik Kazasında Talep Edilen Zarar Tazminatı

Yaralanma trafik kazası tazminatı ile mağdur olan taraf:

  • Kazada yaralanan kişinin her türlü tedavi gideri ve hastane masrafı
  • Yaralanan kişinin güç kaybı nedeniyle oluşan gelir kaybı
  • Yaralanan kişi ve ailesinin geleceğinin sarsılmasından dolayı kaynaklanan zarar tazminatı
  • İleri derecede sakatlık halinde kalıcı bakıcı gideri
  • Kalıcı sakatlık durumunda yaralanan hastanın maddi ve manevi tazminatı
  • Yaralanan hastanın hastane, tedavi ve ilaç giderleri gibi iyileşme süresinde yapılan harcamalar
  • Başkasının bakımına muhtaç olması nedeniyle ömür boyu bakıcı gideri giderler için tazminat talebinde bulunabilmektedir.

Bu giderler 8 yıllık süre içinde mahkemeye başvuru yapılarak talep edilebilmektedir. 8 yıl içinde başvuru yapılmadığı halinde kişinin tazminat talep etme hakkı zaman aşımına uğramakta ve bu hak kaybolmaktadır. Kaza sonrası yaralanan kişinin maddi tazminat talep etme hakkı vardır. Ailesi veya yakınlarının maddi tazminat talep etme hakkı bulunmamaktadır.

Yaralanma Trafik Kazası Tazminat Miktarları

Meydana gelen kaza sonrası yaralanma trafik kazası tazminatı miktarı farklı etkenlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Yaralı olan kişinin yaşı, ekonomik durumu, sakat kalmış ise sakatlık oranı, kusur oranına göre farklılık göstermektedir. Kaza sonrası yapılan inceleme sonrası ödenen tazminat miktarı farklılık göstermektedir.

Kaza sonrası kaza yapan kişiler sigorta şirketinden sadece maddi tazminat talebinde bulunabilmektedir. Kazazedenin sigorta şirketinden manevi tazminat talep etme hakkı bulunmamaktadır. Yaralanma trafik kazası tazminatı, manevi tazminat talebinde bulunmak isteyenlerin manevi tazminat davası açması gerekmektedir. Açılan dava dosyasını inceleyen hakim dosya içerisinde bulunan belgelere göre manevi tazminat talebinde bulunmaktadır. Kaza sonrası manevi tazminat kazada kusurlu olan kişiden talep edilmektedir.

Kaynak: https://www.arikanavukatlik.com/yaralanmali-trafik-kazasi-tazminati